Volunteer for participating in research

If you want to participate as a subject in any of the current psychological experiments you need to speak Swedish fluently. Är du intresserad av att delta som försöksperson i vår forskning? Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till info(at)emotionlab.se, så kontaktar vi dig.